Kirjatud kindad

Jäneda raamatukogus näitus "Kirjatud kindad"

18. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kir­ja­tud kin­dad“.

Jäneda raamatukogus näitus "Kirjatud kindad"

Näi­tus kä­sit­si koo­tud kir­ju­test kin­nas­test. Kül­mal ajal pea­vad ikka soo­jad kä­pi­kud käes ole­ma. Kui Sul neid veel ei ole, siis näi­tu­sel ole­va­telt kin­nas­telt ja kin­da­raa­ma­tu­test leiad to­re­daid mustreid. Ai­nult võta kät­te ja hak­ka kuduma!