Värviline taevas Assamallas

Fotonäitus "Värviline taevas Assamallas"

26. jaa­nua­rist 31. mai­ni 2021. a As­sa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus ja 17. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Vär­vi­li­ne tae­vas As­sa­mal­las“.

Näi­tu­sel ko­ha­li­ku ela­ni­ku pil­dis­ta­tud fo­tod vär­vi­li­sest tae­vast, eri­ne­va­test pil­ve­dest. Kõik fo­tod teh­tud Assamallas.