Ülemaailmne mesilaste päev

Näitus "Ülemaailmne mesilaste päev"

17.–30. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Üle­maa­ilm­ne me­si­las­te päev“.

20. mai on rah­vus­va­he­li­ne me­si­las­te päev. Sel­le­ga ju­hi­tak­se tä­he­le­pa­nu me­si­las­te olu­li­su­se­le ning tõs­te­tak­se ini­mes­te tead­lik­kust me­si­las­te rol­li koh­ta meie kõi­gi eludes.