Juubelinäitus niplispitsidest

Juubelinäitus niplispitsidest Jänedal 2021. a

Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on 1. juu­nist kuni au­gus­ti lõ­puni 2021. a üle­val jär­je­kord­ne läbi suve kes­tev kä­si­töö­näi­tus.

MTÜ Loo­me­töö nip­lis­pit­si klu­bil täi­tub tä­na­vu 15. te­ge­vus­aas­ta. Juu­be­li pu­hul on raa­ma­tu­ko­gus üle­val su­ve­näi­tus, kus nip­lis­pit­si meist­rid on vaa­ta­miseks väl­ja pan­nud pee­nes teh­ni­kas val­mi­nud tööd: sal­lid, li­ni­kud, pae­lad, kr­aed, leh­vi­kud, rä­ti­kud … Näi­tus jääb ava­tuks au­gus­ti lõpuni.