Imelised looduse lood

Näitus "Imelised looduse lood"

01.–30. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ime­li­sed loo­duse lood“.

Loo­dus on meid ala­ti võlu­nud oma ilu ja mit­me­ke­si­su­se­ga. Sar­jas „Loo­duse lood“ on il­mu­nud raa­ma­tu­id loo­ma­de, lin­du­de, pu­tu­ka­te, tai­me­de sa­la­pä­ra­sest elust. Pal­ju põ­ne­vat lugemist!