80 aastat juuniküüditamisest

80 aastat juuniküüditamisest

On täht­päe­vi, mida ei taha tä­his­ta­da, kuid mida ei saa unus­ta­da. Tä­na­vu, 14. juu­nil, möö­dub 80 aas­tat juuniküüditamisest.