80 aastat juuniküüditamisest

80 aastat juuniküüditamisest

On täht­päe­vi, mida ei taha tähis­ta­da, kuid mida ei saa un­us­ta­da. Tä­navu, 14. ju­u­nil, möö­dub 80 aa­s­tat juuniküüditamisest.