Linoleumist kartulini

Väike kõrgtrükinäitus "Linoleumist kartulini"

6.–30. au­gus­ti­ni Tapa raa­matuko­gus (II ko­r­rusel) TYPA trü­ki- ja paberikun­stikeskuse väike kõrgtrük­inäi­tus “Linoleu­mist kar­tuli­ni”.

TYPA rändtöötuba

6. au­gustil al­gusega 14.00 TYPA rändtöö­tu­ba Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel.
Tulge jul­gelt osa võtma!