Lehtse raamatukogu lahtiolekuajad

9.–22. au­gus­ti­ni on Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ai­nult es­mas­päe­vi­ti, s.t 9. ja 16. au­gus­til 10–18.