Kulgemine ajajoonel

Näitus "Kulgemine ajajoonel. Tapa raamatukogu 100"

28. juu­list 25. sep­temb­ri­ni Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kul­ge­mi­ne aja­joo­nel. Tapa raa­ma­tu­ko­gu 100“.

Näitus "Kulgemine ajajoonel. Tapa raamatukogu 100"

Tapa raa­ma­tu­ko­gu näi­tu­se­riiu­li ees saab fo­to­de ja fak­ti­de saa­tel teha ja­lu­tus­käi­gu aja­joo­nel ja lau­sa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kui­das käis Tapa raa­ma­tu­ko­gu käsi, näeb ajas­tu­le ise­loo­mu­lik­ke stii­li­näi­teid lu­ge­mis­va­rast ning fo­to­del sil­ma peal hoi­des saab aimu, kui­das muu­tus üldi­ne lin­na­pilt ajas.

Tul­ge ajarännakule!