Hetkeks peatatud aeg

Fotonäituse "Hetkeks peatatud aeg" plakat.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus „Hetkeks pea­ta­tud aeg“.

Hetkeks pea­ta­tud aeg
vaa­tab pilti­delt vas­tu,
meid rõõ­mu­ga laeb
ning ru­tul edasi astub.

Oh, oleks mul prae­gu fo­to­kas!!!“
Neid ka­het­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Tä­na­sel päe­val ei jää aga mi­da­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ ta­ga­tas­kus – mo­biil­te­le­fon, mis on või­me­li­ne te­ge­ma vaat et pro­fi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­ma­tu­ko­gu­rah­va mo­bii­li­des (tõsi mõni foto on ka „see­bi­kar­bi­ga“ teh­tud) on tal­lel ilu­said, hu­vi­ta­vaid, kum­ma­li­si ning põ­ne­vaid het­ki elust ene­sest. Te­gi­me fo­to­dest väi­ke­se va­li­ku ning ja­ga­me neid teiega.
Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!