100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos

Tamsalu raamatukogu näitus "100 hetke Tapa raamatukogu ajaloos"

2.–30. sep­temb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos“.

Näi­tus an­nab põ­gu­sa üle­vaa­te Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud sünd­mus­te koh­ta. Sa­mas ju­tus­ta­vad pil­did mei­le, mida raa­ma­tu­ko­gud pea­le kir­jan­duse lae­nu­ta­mise oma lu­ge­ja­te­le pa­ku­vad: toi­mu­vad koh­tu­mised kir­ja­ni­ke ja kunst­ni­ke­ga, kor­ral­da­tak­se raa­ma­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, pa­ku­tak­se IT-alast nõus­ta­mist, tut­vus­ta­tak­se ko­du­kan­di ini­mes­te te­ge­mi­si ja otse loo­mu­li­kult pa­ku­tak­se las­te­le eri­ne­vaid üri­tusi – tee­ma­tun­de, vik­to­rii­ne, män­ge, nuputamisi.

Koh­tu­mise­ni raa­ma­tu­ko­gus! Sind, hea lu­ge­ja, oota­vad Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud: Tapa, Tam­sa­lu, As­sa­mal­la, Jä­ne­da, Leht­se, Sak­si ning Vajangu.