Kirjandushommik Anti Saarega

Kirjandushommik Anti Saarega

13. sep­tem­bril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­matuko­gus kir­jan­dushom­mik Anti Saare­ga.

Kohtumine Anti Saarega Lehtse raamatukogus

Kauaoo­datud ko­h­tu­mine lastekir­janik Anti Saare­ga, vah­vate Pär­di-lugude ning mit­mete teiste laster­aa­matute au­tori­ga Jäne­da Kooli õpi­lastele ning teis­tele huvilistele.

Kell 11.15 ko­h­tu­mine Anti Saare­ga Lehtse raamatukogus.