Filmifestival “Kino maale” 2021

Filmifestival "Kino maale" 2021

5.–24. ok­too­bri­ni on Tapa raa­matuko­gus filmifes­ti­vali raames või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühimän­gu­filme noortele ja täiskas­vanuile. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks.

Filmisaal raa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud E‑N 16.00−17.30.

Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.