Külas on lastekirjanik Jaanus Vaiksoo

Tamsalu kultuurimajas kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga

9. no­vem­bril 2021. a kell 12.30 Tam­salu kul­tu­uri­ma­jas ko­h­tu­mine lastekir­janik Jaanus Vaik­sooga.