Päkapikud jõulu ootel

Näitus "Päkapikud jõulu ootel"

29. no­vemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Pä­ka­pi­kud jõu­lu ootel“.

Juba lu­ge­ma­tul ar­vul,
pä­ka­pik­ke ki­ki­var­vul,
lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,
ise pi­si­ke kui kinnas!

Pä­ka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul ko­gu­tud kol­lekt­sioon pä­ri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.