Hetkesähvatusi Porkuni kandist ja mujalt

Fotonäitus "Hetkesähvatusi Porkuni kandist ja mujalt"10. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2022. a Jä­ne­da los­si saa­lis fo­to­näi­tus „Het­ke­säh­va­tusi Por­kuni kan­dist ja mu­jalt“.

Por­ku­nis elav har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa on püüd­nud pil­di­le oma­kan­di neli aas­ta­ae­ga kõi­gis vär­vi­des, ilus ja eheduses.