Aasta tegijad looduses

Näitus "Aasta tegijad looduses"

01.–30. märt­si­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Aas­ta te­gi­jad loo­duses“.

2022. aas­ta loom on karu, lind mets­kur­vits ehk nepp ja aas­ta puu on ha­ri­lik pih­la­kas. Näi­tu­sel on raa­ma­tud kõi­ki­dest tä­na­vus­test kangelastest.