Kogude pärlid. Looga raamatud

"Kogude pärlid" - suur kostüümiraamat

26. märt­sist 29. ap­ril­li­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ko­gu­de pär­lid. Loo­ga raa­ma­tud“.

"Kogude pärlid" - eakad raamatud

Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022 üks pro­jek­ti­dest kan­nab nime „Ko­gu­de pär­lid“ ja kut­sub üles eks­po­nee­ri­ma raa­ma­tu­ko­gu­de põ­ne­va­maid, väär­tus­li­ke­maid raa­ma­tu­id või ka ese­meid.
Meie raa­ma­tu­ko­gu „pär­li­teks“ on raa­ma­tud, mil­lel on ju­tus­ta­da ka oma lugu.
Tul­ge näitusele!