Saksi raamatukogu kõige, kõige …

Näitus "Saksi raamatukogu kõige, kõige ...

1. märt­sist 13. mai­ni 2022. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Sak­si raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …“.

Näi­tus tut­vus­tab eri osa­kon­da­de kõi­ge va­nemaid, suu­re­maid, väik­se­maid jt raa­ma­tu­id Sak­si raamatukogus.