Marko Mõru reisifotod Malaisiasse ja Indoneesiasse

Marko Mõru reisifotode näituse plakat

7. maist 30. juu­ni­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Mar­ko Mõru fo­to­näi­tus.

Ida-Vi­ru­maa fo­tograa­fi Mar­ko Mõru rei­si­fo­tod Ma­lai­sias­se ja Indoneesiasse.