Marko Mõru reisifotod Malaisiasse ja Indoneesiasse

Marko Mõru reisifotode näituse plakat

7. maist 30. ju­uni­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus Marko Mõru fo­tonäi­tus.

Ida-Viru­maa fo­tograafi Marko Mõru reisi­fo­tod Malaisi­asse ja Indoneesiasse.