LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele

Näitus "LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele"

8. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le“.

LEGO tä­his­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud va­lik LE­GO­sid ko­du­sest mänguasjakastist.