LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele

Näitus "LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele"

8. au­gustist 8. sep­tem­bri­ni 2022. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus LEGO 90. Män­guas­jad väikestele ja su­urtele”.

LEGO tähistab 2022. aastal on 90. sün­nipäe­va. Klaaskap­inäi­tuse­le on toodud va­lik LEGOsid ko­dus­est mänguasjakastist.