Jänijõgi

Näitus "Jänijõgi" Jäneda raamatukogus.

10. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Jäni­jõ­gi”.

Näi­tusel on vane­maid ja uue­maid jõe­fo­to­sid, hu­vi­tavaid ja ka­su­likke lood­usar­tik­leid ajakir­jadest ning raa­matutest. Meele­olu lisavad sõ­napil­did Fred Jüs­si ja Veera Saare loomin­gust. Näi­tus on in­spireer­i­tud 24. sep­tem­bril Jäne­da vesiveskis toimu­vast “Ko­du­jõe päev­ast”.