Näi­tu­se au­tor Ven­nis Jär­vet on pä­rit Leht­se lä­he­dalt Ka­da­ka kü­last. Õp­pis Läpi, Jä­ne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.

Su­ve­kuu­del (juuni, juu­li, au­gust) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SU­LE­TUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti ta­gas­ta­da in­­te­r­­ne­­ti- ja in­fo­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu on SU­LE­TUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SU­LE­TUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SU­LE­TUD 2.–19. juulini.