Tapa Vallaraamatukogu nõukogu

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu nõu­ko­gu koosseis:

  • Anne Gra­ve
  • Hei­li Pihlak
  • Piret Treial
  • Mare Viks
  • Jaan Vik­tor

Kin­ni­ta­tud Tapa Val­la­va­lit­su­se 28.02.2024 kor­ral­du­se­ga nr 147