Müügil raamatukogus

Tapa linnaraamatukogust on võimalik osta:

 • Har­ri Al­lan­di raa­mat „140 aas­tat Tapa raud­tee­jaa­ma sõ­nas ja pil­dis“ – 14 €
 • Har­ri Al­lan­di raa­mat „Ta­pal paik­ne­nud soo­mus­ron­gi­rü­ge­ment sõ­nas ja pil­dis 1923–1940“ – 15 €
 • Jüri Frei­man­ni raa­mat „Tõs­te­sport Järva­maal läbi ae­ga­de“ – 5 €
 • Kai­ri Kroo­ni raa­mat „Pü­hen­dan sul sõ­nad“ – 10 €
 • Kal­ju Soo­me­ri raa­mat „Tapa I Kesk­koo­li 41. lend 1952–1963“ – 10 €
 • Katri Leht­sa­lu raa­mat „Papa pä­ran­dus“ – 10 €
 • Laua­mäng „Tun­ne Tapa val­da“ – 11 €
 • Loo­ne As­tu­la luu­le­ko­gu „Tun­de­mõt­ted“ – 10 €
 • Raa­mat „Hü­vas­ti, kuue­küm­nen­dad“, au­tor Evi Ti­he­mets – 20 €
 • Raa­mat „Tapa Güm­naa­sium – meie kool­meist­rid“ – 5 €
 • Raa­mat „Tapa Güm­naa­sium 1919–2009“ – 9 €
 • Raa­mat „Spor­di­elu Tapa Güm­naa­siu­mis“ – 2 €
 • Raa­mat „Tapa vald va­na­del ja uutel fo­to­del“ – 18 €
 • Tapa lin­na or­kest­ri CD „Vär­vid“ – 6,50 €
 • Tapa val­la ja lin­na post­kaart – 0,35 €

Jäneda Raamatukogust on võimalik osta:

 • Har­ri Al­lan­di raa­mat „140 aas­tat Tapa raud­tee­jaa­ma sõ­nas ja pil­dis“ – 14 €
 • Har­ri Al­lan­di raa­mat „Ta­pal paik­ne­nud soo­mus­ron­gi­rü­ge­ment sõ­nas ja pil­dis 1923–1940“ – 15 €
 • Jä­ne­da 660 post­kaart – 0,50 €
 • Kai­ri Kroo­ni raa­mat „Pü­hen­dan sul sõ­nad“ – 10 €
 • Laua­mäng „Tun­ne Tapa val­da“ – 11 €
 • Raa­mat „Tapa vald va­na­del ja uutel fo­to­del“ – 18 €
 • Tapa val­la post­kaart – 0,35 €

Lehtse Raamatukogust on võimalik osta:

 • Laua­mäng „Tun­ne Tapa val­da“ – 11 €
 • Raa­mat „Tapa vald va­na­del ja uutel fo­to­del“ – 18 €

Saksi Raamatukogust on võimalik osta:

 • Laua­mäng „Tun­ne Tapa val­da“ – 11 €
 • Raa­mat „Tapa vald va­na­del ja uutel fo­to­del“ – 18 €