Tapa Vallaraamatukogu tasulised teenused (hinnakiri)

Tapa | Tam­sa­lu | As­sa­mal­la | Jä­ne­da | Leht­se | Sak­si | Va­jan­gu

Keh­tib ala­tes 01.01.2019

Tapa Vallaraamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A30,20 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A30,40 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A3-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Raa­ma­tu ki­le­ta­mi­ne (tee­nust osu­ta­tak­se ai­nult In­ter­ne­ti- ja Infopunktis) 
  • Kuni A4-for­maa­dis 1 € / tk
  • Kuni A3-for­maa­dis (suu­rem kui A4) – 1,20 € / tk
 • Do­ku­men­di la­mi­nee­ri­mi­ne (kuum­ki­le­ta­mi­ne, tee­nust osu­ta­tak­se ai­nult In­ter­ne­ti- ja Infopunktis) 
  • A4-for­maat – 0,50 € / tk
  • A3-for­maat – 0,60 € / tk
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Tamsalu Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Assamalla Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Jäneda Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Lehtse Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Saksi Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne do­ku­men­di­sööt­jast – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Vajangu Raamatukogu

 • Pal­jun­dus­tee­nus
  • Paljundus/printimine (must-val­ge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (vär­vi­li­ne) A40,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,30 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Ar­vu­ti ka­su­ta­mi­ne (kuni 2 tun­di päe­vas on tasuta) 
  • AIP‑i ar­vu­ti­te ka­su­ta­mi­ne ala­tes 3. tun­nist – 0,10 € / 5 min
 • Uue lu­ge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Lae­nu­tus­täht­a­ja möö­du­mi­sest teavitamine 
  • Pos­ti teel liht­kir­ja­na – 0,80 € / kord
  • Pos­ti teel täht­kir­ja­na – 3,00 € / kord
 • Raa­ma­tu­kott
  • Ki­le­kott, väi­ke – 0,05 € / tk
  • Ki­le­kott, ta­va­li­ne – 0,10 € / tk

Kin­ni­ta­tud 19.12.2018 Tapa Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga nr 964.