Paid services in Tapa public library (pricelist)

Tapa | Tam­salu | As­samal­la | Jäne­da | Lehtse | Sak­si | Va­jan­gu

Ke­htib alates 01.01.2019

Tapa Vallaraamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (must-valge) A30,20 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A30,40 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A3-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Raa­matu kile­t­a­mine (teenust os­u­tatakse ain­ult In­ter­neti- ja Infopunktis) 
  • Kuni A4-for­maadis 1 € / tk
  • Kuni A3-for­maadis (su­urem kui A4) — 1,20 € / tk
 • Doku­men­di lam­i­neer­im­ine (ku­umk­ile­t­a­mine, teenust os­u­tatakse ain­ult In­ter­neti- ja Infopunktis) 
  • A4-for­maat — 0,50 € / tk
  • A3-for­maat — 0,60 € / tk
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Tamsalu Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Assamalla Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Jäneda Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Lehtse Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Saksi Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine doku­mendis­ööt­jast — 0,20 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Vajangu Raamatukogu

 • Paljun­dus­teenus
  • Paljundus/printimine (must-valge) A40,10 € / lk
  • Paljundus/printimine (värvi­line) A40,30 € / lk
 • Ska­neer­im­ine (kuni A4-formaat) 
  • Ska­neer­im­ine klaasilt — 0,30 € / 1 orig­i­naali (lehe)külg
 • Arvu­ti ka­su­t­a­mine (kuni 2 tun­di päevas on tasuta) 
  • AIP‑i arvu­tite ka­su­t­a­mine alates 3. tun­nist — 0,10 € / 5 min
 • Uue luge­japileti ko­r­duv väl­jaand­mine — 0,60 €
 • Laenu­tustäh­ta­ja möö­du­mis­est teavitamine 
  • Posti teel li­htkir­jana — 0,80 € / kord
  • Posti teel tähtkir­jana — 3,00 € / kord
 • Raa­matukott
  • Kilekott, väike — 0,05 € / tk
  • Kilekott, tava­line — 0,10 € / tk

Kin­ni­tatud 19.12.2018 Tapa Vallaval­it­suse ko­r­ral­dusega nr 964.