20. maist 30. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „2014. aas­ta lind, loom ja puu“. Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du – jää­lin­du, sel­le aas­ta loo­ma – hül­jest ja sel­le aas­ta puud (neid on lau­sa kaks) – paaks­puud ning türn­puud. Sa­mu­ti raa­ma­tu­id ja lin­ke, kust võib nen­de koh­ta veel roh­kem in­fot leida.

11.–28.03.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Met­sas käi­sid – hun­ti nä­gid?. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 2013. aas­ta loo­mast – hun­dist. Kui­das meie esi­va­nemad hun­ti suh­tusid ning kui­das tä­na­päe­val hunt meie ellu puu­tub. Li­saks hun­di­jut­te ja luuletusi.