20. maist 30. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „2014. aas­ta lind, loom ja puu“. Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du – jää­lin­du, sel­le aas­ta loo­ma – hül­jest ja sel­le aas­ta puud (neid on lau­sa kaks) – paaks­puud ning türn­puud. Sa­mu­ti raa­ma­tu­id ja lin­ke, kust võib nen­de koh­ta veel roh­kem in­fot leida.