10. ap­ril­list 10. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­du­lin­na mo­saiik“. Näi­tus poe­ti­see­rib Tat­ja­na Kuts­ju­ba nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na va­na­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õh­kub ka­du­vi­ku nukrust – mit­med mä­les­tusi tul­vil ma­jad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muutnud.

18. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Ko­du­lin­na mo­saiik. Näi­tus poe­ti­see­rib nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na va­na­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õh­kub ka­du­vi­ku nukrust – mit­med mä­les­tusi tul­vil ma­jad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muut­nud. Tei­salt an­nab näi­tus nii võ­ru­las­te­le kui lin­na kü­lalis­te­le või­ma­lu­se vaa­da­ta Võru va­na­lin­na hoo­pis uue pil­gu­ga ja hin­na­ta sel­le miljööväärtuslikkust.