04.12.2012–11.01.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Ra­hu­oja kä­si­töö­ehe­te näi­tus Ehte jõud. Aas­ta­ta­gu­sest näi­tu­sest ala­tes on eh­te­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja hu­vi­ta­vaid teh­ni­ka­id ning ka­su­ta­nud põ­ne­vaid ma­ter­ja­le. Sel­lelt näi­tu­selt saab ka li­saks sil­mailu­le Jõu­lu­mem­me kot­ti poe­ta­da mõne kõr­va­rõn­ga­paa­ri, kae­la­kee või sõr­mu­se. Näi­tus on ava­tud 11. jaanuarini.