18.02.2013–16.03.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Eno Raua lood. Raa­ma­tu­näi­tu­se­ga tä­his­ta­me kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Eno Raud sün­dis 15. veebruaril 1928. aas­tal. Tema esi­me­ne las­te­raa­mat „Nii või naa“ il­mus 1957. aas­tal. Enim tun­tud raa­ma­tud on „Sip­sik“, „Nak­si­tral­lid“, „Peep ja sõ­nad“. Eno Raua ju­tu­loo­ming on sünd­mus­te­ri­kas ja seik­lus­lik, luu­le sõ­na­män­gu­li­ne ja ku­jun­dus­lik. Näi­tus on üle­val 16. […]

4.–22.02.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Roos­te­va­ba Eno Raud. 15. veebruaril tä­his­ta­me las­te­kir­ja­nik Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Tema su­lest il­mu­nud ju­tud ja luu­le­tu­sed on igi­hal­jad ja siia­ni las­te lu­ge­mis­va­li­kus väga täht­sal kohal

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nagu kala vees. Kir­ja­nik Eno Raud on oma las­te­luu­les ikka ol­nud leid­li­ku sõ­na­ga vi­gu­ri­mees, kes on oma loo­min­gus­se pan­nud sõna- ja kõ­la­män­gu. Vor­mi­li­selt on tema las­te­vär­sid liht­sad, sek­ka ka pi­ke­maid luu­le­tusi. Kui kee­ru­li­ne nii­su­gust liht­sust luua oli, oleks või­nud vas­ta­ta vaid au­tor ise. Kõr­valt pais­tab, et luu­le­tusi kir­ju­ta­des on Eno

Nagu kala veesRead More »