20.03.–21.04.2014 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ülo Jo­sin­gu fo­to­näi­tus „Pii­ris­ta­tud maas­ti­kud“ Haa­ra­vas pil­di­kee­les ju­tus­tab au­tor mõt­le­ma­pa­ne­va loo tä­na­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul sa­tu­vad vas­ta­mi­si kõik­või­ma­li­ke kee­­lu- ja kä­su­mär­ki­de­ga. Tund­li­ku sot­siaal­se när­vi­ga jääd­vus­ta­tud kaad­rid te­ki­ta­vad hin­ge ra­hu­tu igat­su­se va­ba­ma ja har­moo­ni­li­se­ma maa­il­ma järele.