11.–28.03.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Met­sas käi­sid – hun­ti nä­gid?. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 2013. aas­ta loo­mast – hun­dist. Kui­das meie esi­va­nemad hun­ti suh­tusid ning kui­das tä­na­päe­val hunt meie ellu puu­tub. Li­saks hun­di­jut­te ja luuletusi.