2. det­semb­rist. 17. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Jä­ne­da 660 – juu­be­li­aas­tal juh­tu­nud Näi­tu­sel on Jä­­ne­­da-tee­­ma­­li­­sed post­kaar­did läbi ae­ga­de ja kil­lu­ke­sed tä­na­vus­test juu­be­li­aas­ta sündmustest.

Jä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul on il­mu­nud post­kaart. Kaar­di esi­kül­je moo­dus­tab pilt­mo­saiik sel­lest, mis on meie kü­las läbi aja­loo eri­list ja oma­pä­rast. Näi­teks üks suu­ri­maid Ees­ti kait­se­lin­nu­sease­meid Jä­ne­da Lin­na­mä­gi või vana pul­li­tall, mis on teat­riks üm­ber ehi­ta­tud. Li­saks fo­to­de­le on esi­kül­jel kir­jad Jä­ne­da aja­loolis­te ni­me­de­ga ning arv 660. Iga vaa­te koh­ta on kaar­di ta­ga­kül­jel väike

Jä­ne­da 660Read More »