16. det­sem­brist 6. jaan­uar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek Jõu­lud tul­nud ju! Väl­japanek jõu­lu­teemal­is­test raa­matutest — jõu­lusalmid, kin­gi­tuste valmis­t­a­mine, jõu­luroad, jõu­lu­ju­tud, jõu­lukau­nis­tused jm.