15.04–07.06.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Kaja Põ­dra karikatu­ur­inäi­tus Vil­tused pil­did. Kaja Põder (kir­janik Veera Saare tü­tar) elas plikatirt­suna Jäne­da vi­inavabriku taga endis­es mõisaval­it­se­ja ma­jas. Hiljem viis elu teda mu­jale õp­pi­ma ja töö­ta­ma. Ta on ol­nud õpeta­ja, deko­raa­tor, reklaamite­gi­ja ja trük­iste ku­jun­da­ja. Vil­tu­seid pilte õpetasid teda joon­ista­ma Heinz Valk ja Edgar Val­ter. Vanem põlvkond mäletab kind­lasti tema karikatuure […]