14. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da koo­li 2. ja 4. klass. Rää­gi­me oma ko­du­ko­ha ja pere koh­ta vä­ge­vaid pä­ri­mus­lu­gusid, män­gi­me vanu män­ge, mõis­ta­ta­me ja pa­ne­me kok­ku va­na­sõ­na­doo­mi­no. 22. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da las­te­aialap­sed. Loe­me ette vanu ja uuemaid lu­gusid ja män­gi­me män­ge. 29. ok­toob­ril Kra­tid ja raa­ma­tu­koid. Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Jä­ne­da koo­li 3. klas­si­ga. Rää­gi­me lu­ge­mise täht­susest. Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta pu­hul seome […]