Näi­tus Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­las­te pilti­dest, mil­lel on ku­ju­ta­tud sü­gi­sest met­sa ja see­ni. Õpi­las­te ju­hen­da­ja on Elle Käo­saar. (2.–27. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)