01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küün­lakuu. Vee­bru­ar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: küün­lakuu (küün­lapäe­va jär­gi), vast­lakuu (vast­lapäe­va jär­gi), tu­isukuu (vee­bru­ari tu­isuil­made jär­gi), radokuu (ra­jude il­made jär­gi), hundikuu (huntide jook­sua­ja jär­gi). Näi­tus tutvustab küün­lakuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi (küünla‑, luuvalu‑, vastla‑, tuh­­ka- ja madis­epäev). Küün­lakuu külm toob soo­ja suve. Soe küün­lakuu en­nustab kül­ma kevadet.