2013. aas­ta rah­vus­va­he­li­se las­te­raa­ma­tu­päe­va spon­soriks on IBBY (Rah­vus­va­he­li­se Noor­soo­kir­jan­duse Nõu­ko­gu) USA sekt­sioon. Sõ­nu­mi au­tor on Pat Mora (1942), ing­li­se ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­ta­tud luu­le­ta­ja ja pil­di­raa­ma­tu­te au­tor New Mexico osa­rii­gist. Pla­ka­ti au­tor on af­roamee­ri­ka kir­ja­nik, ju­tu­vest­ja, kunst­nik ja muu­sik As­h­ley Bryan (1923).