01.11–11.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lot­tet leiu­ta­des Näi­tu­sel “Lot­tet leiu­ta­des” saab näha pil­te ja ka­van­deid Lot­­te-fil­mi­­dest ning nen­de va­hen­dus­el jälgida, kui­das val­mib ani­ma­film. Pil­did on joo­nis­ta­nud, maa­li­nud ja ar­vu­ti­ga töö­del­nud kunst­ni­kud Hei­ki Er­nits, Katri Haar­de, Lai­ma Pun­tu­le, Ma­riann Joa jt.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. no­vemb­ri­ni. Lot­tet tun­ne­vad mui­du­gi kõik. Te­ma­ga juh­tu­vad ala­ta­sa min­gid põ­ne­vad as­jad. Rei­si­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maa­le või Kuu pea­le. Lot­te sõp­ra­de­le kass Bru­no­le ja jä­nes Al­ber­ti­le on li­san­du­nud kol­me kõr­va­ga kuujänes.