20. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küll on lapsed meie ajal isevär­ki. Ellen Ni­idu tütrele, Maar­ja Un­duskile meenub ema õpe­tussõ­na, et lu­ule­tuse kir­ju­tamiseks eral­di aega ei anta, seda tuleb alati teha muu töö kõr­valt. Sama arvab kir­janik ka laste kas­vatamise ko­h­ta. Ellen Ni­idu lapsed ja lapse­lapsed as­tu­vad ti­hti tema ju­urest läbi.