8. juu­list 4. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ka­ru­kä­pa­täis õnne Mare Hun­di­le“. Kunst­nik Mare Hunt tä­his­tab 2. au­gus­til 55. sün­ni­päe­va. Ta on lõ­pe­ta­nud Kuns­ti­ins­tituu­di graa­fi­ka eri­ala il­lust­raa­to­ri­na. Tema joo­nis­ta­tud raa­ma­tu­pilti­delt võib lei­da ka pä­ris mit­meid ka­rusid. Need raa­ma­tud ot­si­si­me­gi näi­tu­se­le väl­ja. Mare Hunt on tei­nud meie raa­ma­tu­ko­gu­le eks­liib­ri­se. Sel­le pealt või­me sa­mu­ti lei­da arm­sa män­gu­ka­ru, kes […]