22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas fo­to­näi­tus Oh neid noo­ri Fo­tograa­fia­näi­tus „Oh neid noo­ri“ on jätk näi­tu­se­le „Üle ühe põl­ve“, mis eks­po­nee­ris ja kõr­vu­tas lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa ja tema va­na­isa Kal­ju Mih­kel­so­ni fo­to­sid. Nüüd on val­mis sel­le tei­ne osa, mil­le see­kord­ne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta ühest ajas­tust pä­rit noo­ri. Kas praegused […]

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Fo­to­näi­tus Üle ühe põl­ve Fo­to­näi­tus “Üle ühe põl­ve” ühendab kaht põlv­kon­da. Näi­tu­se peal­ki­ri näi­tab kahe au­to­ri su­gu­lus­si­det, va­na­isa Kal­ju Mih­kel­son (1931−1976) ja lap­se­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi koh­tu­nud, ent pea­le vere ühendab neid veel fotograafia.