[lg_image folder=„TLRK/2012/Kiisuga_reisima“ image=„DSC_0805.JPG“ display=„thumb“ align=„right“ caption=„Vaata ka pil­te galeriist“]Kiisule meel­dib küll oma ko­du­kü­las toi­me­ta­da, aga mõ­ni­kord tu­leb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põ­ne­vam, kui kau­gel maal mõni sõ­ber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rändamisest […]

Näi­tu­sel on väl­jas pil­di­ma­ter­jal ning raa­ma­tud maa­il­ma ja Ees­ti tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kaid meis­ter­da­sid ja joo­nis­ta­sid Tapa ja Leht­se õpi­lased, keda ju­hen­das kuns­ti­õpe­ta­ja Eve Allsoo.