1. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Mar­ju Kõi­vu­puu ja tema kul­tuu­ri­pä­rand. Raa­ma­tu­näi­tus folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­di­ku Mar­ju Kõi­vu­puu poolt koos­ta­tud raa­ma­tu­test ja artiklitest.

1. juu­list 30. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Suit­susaun – ehe ees­ti saun. Suit­susaun on Ees­tis taas au sis­se tõus­mas. Enam­ja­gu seda tüü­pi sau­nu asub Võ­ru­maal ja Se­tu­maal. Suit­susau­nal on täh­tis osa meie pä­rand­kul­tuu­ris, see­tõt­tu ta­ha­vad võ­ro­ke­sed saa­da selle­le UNESCO kaitse.